Bölüm Kalite Sorumluları

                                             BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI                                    28.09.2016

BİRİM

FATİH-MERKEZ

12.CADDE SEMT PLK.

KURUMSAL HİZMETLER

Kurumsal Yapı

Op.Dr.Hasan Bozkurt Türker (Başhekim Yrd.)

Dr.Gül Kurtuluş

(Başhekim Yrd.)

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Melike Dedeoğlu

(Kalite Yön.Direktörü)

Risk Yönetimi

İbrahim Halil Yılmaz (Mühendis)

Acil Durum ve Afet Yönetimi BKS

Özcan Kurudal (İdari Mali Hiz.Md)

Eğitim Yönetimi

Meral Uzak (Bir.Sor.)

Sosyal Sorumluluk

Dr.Fatoş Korkulu (Sor.Hekim)

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Hasta Deneyimi

Yılmaz Dönüş (Bir.Sor.)

Varol Yurtseven (Bir.Sor.)

Hizmete Erişim

Murat Haydar (İdari Hiz.Md.Yd.)

Zafer Gürbüz (Bir.Sor.)

Yaşam Sonu Hizmetler

Sait Çelik (İmam)

Sağlıklı Çalışma Yaşama

Mihran Küçük (Sağ.Bak.Hiz.Md.Yd.)

Hatice Doğan (Bir.Sor.)

Ayşe Seyhan (Hem.)

SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta Bakımı

Dahiliye Servisi BKS

Gülşah Diri (Sor.Hem.)

Meryem Albakır (Sor.Hem.)

Genel Cerrahi Ser. BKS

Emine Demirel (Sor.Hem.))

Nuray Hamatoğlu (Sor.Hem.)

Ortopedi Servisi BKS

Hanife Özkan (Sor.Hem.)

Kadın Doğum Servisi BKS

Pınar Köylü (Sor. Hem.)

Çocuk Servisi BKS

Nafiye Kırmızı (Sor.Hem.)

Palyatif Bakım BKS

Nuray Kurt Şenyurt (Sor.Hem.)

Fizik Tedavi Merkezi (Ayaş)    BKS

Suna Demirel (Sor.Hem.)

İlaç Yönetimi

Bilgen Genel (Eczacı)

Sibel Boyalı (Eczacı)

Enfeksiyon Önlenmesi BKS

Ece Keskin (Enfeksiyon Hem.)

Sterilizasyon Ünitesi BKS

Ayşe Dilek (Sor.Hem.)

Şerife Keleş (Sor.Hem.)    

Transfüzyon Hizmetleri BKS

Zeynep Kaymak (Sor.Hem.)                       

Radyoloji Güvenliği BKS

Ercan Gözütok (Sor. Tek..)                            

Hüseyin Ayvazoğlu (Sor.Tek.)

Acil Servis BKS

Nermin Osan  (Sor.Hem.)

N.Sena Kozan (Sor.Hem.)

Ameliyathane BKS

 Aynur Kara (Sor.Hem.)

 Mehmet Deniz(Sor.Hem.)

Anestezi Birimi BKS                         

Hicran Gül (Sor.Tek.)

Metin İğde (Sor.Tek.)

Yoğun Bakım BKS

Zeynep Özmen Gökkaya (Sor.Hem.)

Yeni Doğan Yoğun Bakım BKS

Aysun Songül (Sor.Hem.)

Doğum Salonu BKS

Güzide Akoluk (Sor.Hem.)

Biyokimya Laboratuvarı BKS

Necdet Yetgin (Sor.Tek.)

Mikrobiyoloji Laboratuarı BKS

Necdet Yetgin (Sor.Tek.)

Patoloji Laboratuarı (Organize)  BKS

Behice Yaman (Pat.Tekr.)             

DESTEK HİZMETLERİ

Tesis Yönetimi

Ahmet Aba (Sor. Teknisyen)

Murat Karaduman (Başteknisyen)

Otelcilik Hizmetleri

Murat Haydar  (İdari Hiz.Md.Yd.)

Leyla Kırmızıtaş (İdari Hiz.Md.Yd.)

Bilgi Yönetim Sistemi

Zekeriya Seyhan (Bir.Sor.)

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Klinik Mühendislik

İbrahim Halil Yılmaz (Müh.)

Bio-Medikal Dayanıklı Taşınır Depo BKS

Serkan Elibol (Tıb.Sek.)        

Bio-Medikal Tüketim Depo BKS

Ahmet Yavuz  (VHKİ)

Tıbbi Sarf Depo BKS

Yalçın Dinçer  (VHKİ)

Ayniyat Tüketim Depo BKS

Serdar Sipahi  (Tıbbi Sek.) 

Ayniyat Demirbaş Depo BKS

Aliye Yıldırım  (Ayniyat Say.)

Laboratuar Depo BKS

İsmail Akdeniz  (Laborant)

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Ahmet Dinçer (Bir.Sor.)

Atık Yönetimi

Mehmet Dinler (Bir.Sor.)

Atilla Kaya (Birim Çalışanı)

Dış Kaynak Kullanımı

Özcan Kurudal (Müdür)

Organize Semt Plk.    BKS

Özlem Yıldırım (Sor.Hem.)

Yenikent Semt Plk.  BKS

Naciye Doğan (Sor.Hem.)

Ayaş Semt Plk-Acil Servis BKS

Suna Demirel (Sor.Hem.)

Meryem Dursun (Sor.Hem.)

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi BKS

 Güler Akan (Sor.Hem.)