HASTA HAKLARI

HASTA İLETİŞİM BİRİMİNE BAŞVURU

Haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, hastanemizde bulunan Hasta İletişim Birimine müracaat edebilirsiniz. Müracaat ettiğinizde sorununuz çözümlenebilir, çözümlenemezse yazılı müracaatta bulunabilirsiniz. Yazılı müracaatınızın kabul edilmesi için başvuru formundaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Müracaatlarınızı ayrıca,  “ http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/giris.html ” web adresinden ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Alo 184’ ü arayarak yapabilirsiniz. Yazılı müracaatlar, başvurunun birim tarafından alınmasından sonra 15 iş günü içerisinde Hasta Hakları Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve karar hakkında başvuru sahibine yazılı bilgi verilir. Varsa hastanın avukatı (Hastayı temsil ettiğine dair vekaletin bulunması gerekir.), ayrıca hasta veya yakını isterlerse kurula girerek kurul üyelerini konu hakkında bilgilendirebilirler. Ama oylamaya katılamazlar ve oylama sırasında kurulda bulunamazlar.