HİZMET STANDARTLARI

DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
İSTENİLEN BİLGİ/ BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Poliklinik muayenesi
1.     T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,
2.     Adres ve telefon bilgileri beyanı,
3.     Ücretli hastalar için vezne makbuzu,
4.     Hizmet akdi ile çalışanlar için günlük vizite kağıdı,
5.     Yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi
Hasta Kayıt işlemleri:
30 dk.
Hasta Muayene İşlemleri:
Randevuda ve barkotta belirtilen
1 saat içerisinde
2
Hekim seçme hakkının kullandırılması
1.     Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim ismi bildirilmesi
30 dk. içerisinde (provizyon sisteminde sorun olmaması durumunda)
3
Hasta yatış işlemleri
1.     T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi
2.     Adres ve telefon bilgileri beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu,
3.     Hizmet akdi ile çalışanlar için günlük vizite kağıdı
4.     Yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi
5.     Hasta yatış kağıdı
1 saat
4
MR çekilmesi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
3 iş günü
5
CT(Tomografi çekilmesi)
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
4 iş günü
6
Ultrason çekilmesi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
3 iş günü
6 iş günü ( meme USG için)
7
Doopler USG
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
3 iş günü
8
Kemik Dansitometrisi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
5 iş günü
9
Mamografi çekilmesi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
Eski mamografi ve ultrason sonuçları
5 iş günü
10
Muhtelif röntgen çekilmesi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
8 saat içinde
11
Enjeksiyon Ve Pansuman
1.     Resmi Kimlik Belgesi
2.     Yeşilkart Sağlık Karnesi
3.     Ücretli Hastalar İçin Vezne Makbuzu
4.     Adres Ve Telefon Bilgisi
5.     Enjeksiyon Tedavisi İçin Düzenlenmiş Doktor Reçetesi
30 Dakika
 
12
 
Ameliyatlar
1.     T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi
2.     Adres ve telefon bilgileri beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu,
3.     Hizmet akdi ile çalışanlar için günlük vizite kağıdı
4.     Yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi
5.     Hasta yatış kağıdı
6.     Hasta bilgilendirme ve rıza formu
7.     Tüm tetkik ve konsültasyon sonuçları
Genel Cerrahi –Kadın Doğum- Üroloji Ameliyatları
7 iş günü
Ortopedi –Beyin Cerrahi-Göz
Ameliyatları
10 iş günü
Plastik Cerrahi-KBB Ameliyatları
3 iş günü
Göğüs Cerrahisi Ameliyatları
2 iş günü
Kalp Damar Cerrahisi Ameliyatları 3 hafta
13
EKG çekilmesi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
1 iş günü
14
Eforlu EKG - EKO - Holter çekilmesi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
3 iş günü
15
EEG çekilmesi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
3 iş günü
16
EMG çekilmesi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
30 iş günü
17
SFT
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
1 saat içinde
18
Endoskopi - Kolonoskopi yapılması
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
15 iş günü
19
Odiyometri - Timpometri
(İşitme Testleri)
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
7 İş günü
20
Görme alanı testi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
3 iş günü
21
Göz Anjiyosu
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
15 iş günü
22
Sistoskopi testi
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
2 iş günü
23
Laboratuar tetkikleri
(Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Romatizmal testler, Gaitada parazit, gizli kan, kardiak marker, koagulasyon testleri, kan grubu)
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
8 saat
(numune verildikten sonra)
24
Laboratuar tetkikleri
(Üçlü tarama testi)Pazartesi. Perşembe, Cuma günleri yapılıyor
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
1 hafta
(belirtilen günlerde numune alındıktan sonra)
25
Laboratuar tetkikleri
(kültür)
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
2 iş günü
(numune verildikten sonra)
26
İlaç düzeyi ölçümleri
1.     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
3 iş günü
27
ACİL İSTENEN TESTLER
KC Fonksiyon Testleri,
Böbrek Fonksiyon Testleri,
Glukoz, Hemogram, Kan Grubu,
Kardiyak Belirteçler, Hepatit
Markerları, Kalsiyum, Boyalı ve
Boyasız Mikroskobik İnceleme,
Amilaz, Beta HCG
1.     Acil Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
Kan alındıktan 1 saat sonra
28
Patoloji tetkikleri
1.     Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması ve hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)
2.     Tetkik numunesi
10 iş günü
(numune verildikten sonra)
29
Psikolojik Testler
1.     Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
2.     Tetkik numunesi
20 gün
30
Sürücü olur raporunun düzenlenmesi
1.     T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi
2.     2 adet fotoğraf (Son altı aylık), ücretli poliklinik muayenesi başvurusu
3.     Sözlü rapor talebi (Göz, iç hastalıkları. KBB, Ortopedi, Ruh ve Sinir Hastalıkları branşlarından birine)
8 saat
31
Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar için)
1.     Talep dilekçesi
2.     4 adet fotoğraf (Son altı aylık)
3.     T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi
15 gün
(Ancak psikolojik testlerde randevu uzarsa 90 gün)
32
Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacak/Gelir vergisinden muaf olacak hastalar için)
2022 sayılı yasadan faydalanmak için;
1.     İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı,
2.     5 adet fotoğraf(son altı aylık)
3.     T.C. Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)
4.     kimlik fotokopisi,
Gelir vergisinden muaflık için;
1.     Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı,
2.     5 adet fotoğraf(son altı aylık)
3.     T.C Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)
4.     Kimlik fotokopisi
15 gün
(Ancak psikolojik testlerde randevu uzarsa 90 gün)
33
Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Özel Eğitimden yararlanacak hastalar için)
1.     Talep dilekçesi(18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.)
2.     4 adet fotoğraf (Son altı aylık)
3.     T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,
4.     Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu
5.     Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu
6.     Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu
15 gün
(Ancak psikolojik testlerde randevu uzarsa 90 gün)
34
İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi
1.     Talep dilekçesi,
2.     4 adet fotoğraf (Son altı aylık)
3.     T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi
4.     Vezne makbuzu
2 iş günü

 

 
35

 

 
İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi
1.     İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen
2.     istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı
3.     4 adet fotoğraf (Son altı aylık)
4.     T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı)
5.     Kimlik fotokopisi
6.     hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi
7.     Çekilen röntgen filmleri

 

 
3 gün
(ilgili hekimlerin diğer semt polikliniği veya kısa süreli geçici görevleri durumunda)
36
Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi
1.     4 adet fotoğraf (Son altı aylık)
2.     T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi
3.     Solunum fonksiyon testi
4.     Çekilen filmler
5.     Akciğer kan gazı ve yapılan tetkik ve tahliller
3 iş günü
37
Yaş tashihi, Evlilik raporu ve diğer adli vakalar için rapor düzenlenmesi
1.     Mahkemeden alınan üst yazı
2.     4 adet fotoğraf (Son altı aylık)
3.     T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,
7 iş günü
38
Hasta Hakları Birimine başvurusunun kabulü ve cevaplanması
1.     Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu
15 iş günü
39
Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi
1.     Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı),
2.     T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,
10 gün
40
Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi
1.     Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren),
30 gün (bilgi verilir)
60 gün(sonuç bildirilir)
41
Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi
1.     Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru
15 gün
(gerekli durumlarda gerekçe başvuru sahibine 15 gün içinde bildirilmek suretiyle 30 gün)
42
Adli Davalarda Hasta Bilgisi Talebi
1.     Savcılık veya mahkeme üst yazısı, Kolluk kuvvetlerinden gelen üst yazı
5 gün
43
Ölüm Ve Defin Raporu
(Ex olan hastaların defin ve nüfustan düşürme işlemleri için gerekli olan formların doldurularak cenaze yakınlarına teslim edilmesi(ADLİ ÖLÜMLER HARİÇ)
1.     Resmi Kimlik Belgesi
30 Dakika