SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK EĞİTİM

Hastanemiz Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından;
"-Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi,
- Basınç Yaralanmalarında Ürün Kullanımı
- Acil Servislerde Adlı Olgulara Yaklaşım
-Intramüsküler Enjeksiyon Uygulamaları 
-Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonu"
Konularında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Eğitim Düzenlenmiştir...

 Okunma Sayısı : 316         13 Şubat 2018