PALYATİF BAKIM MERKEZİMİZ HİZMET VERMEKTEDİR

Palyatif Bakım Nedir ?

Palyatif bakım ,tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan muzdarip olan kimselere ve ailelerine destek ve bakım veren multidisipliner bir tıp anlayışıdır. Amacı gerek hastanın gerekse ailesinin fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yani amaç tedavisi imkansız olan bir hastalığa yakalanmış kimsenin hastalığını tedavi etmekten ziyade hastanın tolere edebileceği seviyeye indirebilmektir. Palyatif bakım spesifik bir hastalığa hitap etmez. Zamanı sınırlı olarak kabul edilen hastanın kalan günlerini hastalığın pençesinde kıvranarak geçirmesi değil insan onuruna yakışır bir şekilde ve kalitede geçirmesini sağlamaktır. Bu zaman zarfında da hastanın değişen durumuna göre de tedbirler üretir.

Günümüz sağlık sisteminde “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey hep var” anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir. Temel hedef hastaların yaşamına yıllar değil, yıllarına yaşam katmaktır.

Palyatif bakım hasta kabul kriterleri :

-Terminal dönem kanser hastaları

-Terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları

-Beslenme yetersizliği olan hastalar

-Evinde ya da hastanede ev tipi ventilatör kullanan, akut problemi olmayan KOAH hastaları

-Nörolojik hastalıklar ( demans, post resusitasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları)

-ALS, MS, parkinson vs. nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları

- Plejik ,trakeostomili bakım hastaları

-Basınç yarası açılmış hastalar

Hastalara yapılan uygulamalarımız

-Ağrının giderilmesi,
-Bulantı, kusma şikayetlerinin önlenmesi,
-Halsizlik ve diğer semptomların giderilmesi,
-Beslenme desteği sağlanması, gerektiği durumlarda hastaya PEG açılması,
-Solunumun rahatlatılması,

-Yara bakımı
-Hasta ve yakınlarına psikolojik ve sosyal destek sunulması,
-Hastanın konforu ve bakımının sağlanması,
-Hasta ve ailenin eğitilmesi,
-Hastanın fonksiyonel durumunun arttırılması
 Okunma Sayısı : 907         16 Şubat 2018Resim Galerisi