DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ SÜREKLİ İŞÇİ/GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV TAKVİMİ

DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ SÜREKLİ İŞÇİ/GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV TAKVİMİ

Yayın Tarihi : 05.03.2018

20/11/2017 Tarihli Ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 Nci Maddesiyle 27/6/1989 Tarihli Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinde Belirtilen Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında 4/1/2002 Tarihli Ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Ve Diğer Mevzuat Hükümleri Uyarınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Yükleniciler Tarafından Çalıştırılanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesi, Uygulamada Ortaya Çıkabilecek Tereddütlerin Giderilmesi Ve Kurumlar Arasında Uygulama Birliğinin Sağlanması Amacıyla 01/01/2018 Tarihli Ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar"14. Madde Gereği; Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 28/02/2018 tarih ve 11 sayılı yazıları doğrultusunda Sürekli İşçi / Geçici İşçi Kadrolarına geçiş sınav takvimi yayınlanmıştır. 

* Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde  itiraz başvurusu bulunanlar için Müdürlüğümüzce nihai listenin yayınlanmasının ardından mevcut durumda değişiklik olması halinde 16/03/2018 tarihinde sınav yapılacaktır. 

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar"14. Maddesi 2. fıkrası   "Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz"  hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  
DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ 06/03/2018 TARİHLİ SINAV TAKVİMİ
S.NO İŞİN NİTELİĞİ TC KİMLİK NO ADI SOYADI TELEFON NUMARASI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV SALONU
1 BÜRO İŞLERİ 273******** Ahmet Can ÖNAL 0553 ***** 06.03.2018 09:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
2 BÜRO İŞLERİ 1192******* Alperen YALÇIN 0530 ***** 06.03.2018 09:05 FATİH BAŞHEKİMLİK
3 BÜRO İŞLERİ 111******** Ayla BUDAK EKİCİ 0546 ***** 06.03.2018 09:10 FATİH BAŞHEKİMLİK
4 BÜRO İŞLERİ 663******** Ayça ORAN 0543 ***** 06.03.2018 09:15 FATİH BAŞHEKİMLİK
5 BÜRO İŞLERİ 747******** Ayşe ALCAN 0507 ***** 06.03.2018 09:20 FATİH BAŞHEKİMLİK
6 BÜRO İŞLERİ 167******** Aziz KARADABAN 0532 ***** 06.03.2018 09:25 FATİH BAŞHEKİMLİK
7 BÜRO İŞLERİ 103******** Barış ERTEN 0533 ***** 06.03.2018 09:30 FATİH BAŞHEKİMLİK
8 BÜRO İŞLERİ 276******** Berna YAZAR 0506 ***** 06.03.2018 09:35 FATİH BAŞHEKİMLİK
9 BÜRO İŞLERİ 122******** Deniz DOĞAN GÜNEY 0545 ***** 06.03.2018 09.40 FATİH BAŞHEKİMLİK
10 BÜRO İŞLERİ 243******** Ebru KARABULUT 0552 ***** 06.03.2018 09:45 FATİH BAŞHEKİMLİK
11 BÜRO İŞLERİ 309******** Emel GÖKDEMİR 0553 ***** 06.03.2018 09:50 FATİH BAŞHEKİMLİK
12 BÜRO İŞLERİ 128******** Emine KARADAŞ 0543 ***** 06.03.2018 09.55 FATİH BAŞHEKİMLİK
13 BÜRO İŞLERİ 382******** Fahri Furkan USLU 0530 ***** 06.03.2018 10:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
14 BÜRO İŞLERİ 402******** Fatma YILDIZ AKDOĞAN 0542 ***** 06.03.2018 10.05 FATİH BAŞHEKİMLİK
15 BÜRO İŞLERİ 344******** Fatma KILIÇ 0536 ***** 06.03.2018 10.10 FATİH BAŞHEKİMLİK
16 BÜRO İŞLERİ 166******** Fatma YAKUT 0546 ***** 06.03.2018 10:15 FATİH BAŞHEKİMLİK
17 BÜRO İŞLERİ 573******** Fatma BOSTANOĞLU 0505 ***** 06.03.2018 10:20 FATİH BAŞHEKİMLİK
18 BÜRO İŞLERİ 195******** Fatma AYDOĞAN 0532 ***** 06.03.2018 10:25 FATİH BAŞHEKİMLİK
19 BÜRO İŞLERİ 118******** Fatma TEPE 0505 ***** 06.03.2018 10:30 FATİH BAŞHEKİMLİK
20 BÜRO İŞLERİ 171******** Gökhan NANECİ 0553 ***** 06.03.2018 10:35 FATİH BAŞHEKİMLİK
21 BÜRO İŞLERİ 595******** Göksenin GÖRPE 0536 ***** 06.03.2018 10:40 FATİH BAŞHEKİMLİK
22 BÜRO İŞLERİ 579******** Gökçe ÇİFTÇİ 0532 ***** 06.03.2018 10:45 FATİH BAŞHEKİMLİK
23 BÜRO İŞLERİ 250******** Gökçe YILDIRIM 0551 ***** 06.03.2018 10:50 FATİH BAŞHEKİMLİK
24 BÜRO İŞLERİ 210******** Gülay ÖZCAN 0505 ***** 06.03.2018 10:55 FATİH BAŞHEKİMLİK
25 BÜRO İŞLERİ 394******** Gülhanım ÇOBAN ÖZCAN 0541 ***** 06.03.2018 11:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
26 BÜRO İŞLERİ 309******** Hacer ÖZTÜRK 0535 ***** 06.03.2018 11:25 FATİH BAŞHEKİMLİK
27 BÜRO İŞLERİ 253******** Hamza AYDOĞAN 0542 ***** 06.03.2018 11:30 FATİH BAŞHEKİMLİK
28 BÜRO İŞLERİ 174******** Hülya DİNÇ 0507 ***** 06.03.2018 11:35 FATİH BAŞHEKİMLİK
29 BÜRO İŞLERİ 114******** Hüseyin ÖZTÜRK 0505 ***** 06.03.2018 11:40 FATİH BAŞHEKİMLİK
30 BÜRO İŞLERİ 127******** İlknur KUZUCU 0541 ***** 06.03.2018 11:45 FATİH BAŞHEKİMLİK
31 BÜRO İŞLERİ 363******** İlknur ERDOĞAN 0554 ***** 06.03.2018 11:50 FATİH BAŞHEKİMLİK
32 BÜRO İŞLERİ 447******** Kaan Yusuf YURTERİ 0506 ***** 06.03.2018 11:55 FATİH BAŞHEKİMLİK
33 BÜRO İŞLERİ 157******** Kezban TAYYAR 0544 ***** 06.03.2018 12:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
34 BÜRO İŞLERİ 122******** Adem KOÇ 0555 ***** 06.03.2018 12:05 FATİH BAŞHEKİMLİK
35 BÜRO İŞLERİ 118******** Arzu BİBER 0507 ***** 06.03.2018 12:10 FATİH BAŞHEKİMLİK
36 BÜRO İŞLERİ 699******** Bahar ÇOLAK 0551 ***** 06.03.2018 12:15 FATİH BAŞHEKİMLİK
37 BÜRO İŞLERİ 273******** Bilge DOĞU 0544 ***** 06.03.2018 12:20 FATİH BAŞHEKİMLİK
38 BÜRO İŞLERİ 275******** Burcu UFUK 0546 ***** 06.03.2018 12:25 FATİH BAŞHEKİMLİK
39 BÜRO İŞLERİ 519******** Canan OK 0553 ***** 06.03.2018 12:30 FATİH BAŞHEKİMLİK
40 BÜRO İŞLERİ 594******** Cevdet SARIKAYA 0536 ***** 06.03.2018 12:35 FATİH BAŞHEKİMLİK
41 BÜRO İŞLERİ 573******** Çiğdem GÖKTÜRK 0507 ***** 06.03.2018 12:40 FATİH BAŞHEKİMLİK
42 BÜRO İŞLERİ 408******** Dündar TANDOĞAN 0553 ***** 06.03.2018 12:45 FATİH BAŞHEKİMLİK
43 BÜRO İŞLERİ 239******** Elif ÖCAL 0532 ***** 06.03.2018 12:50 FATİH BAŞHEKİMLİK
44 BÜRO İŞLERİ 163******** Elif AKPINAR 0553 ***** 06.03.2018 12:55 FATİH BAŞHEKİMLİK
45 BÜRO İŞLERİ 110******** Emine TÜRKER KAYA 0554 ***** 06.03.2018 13:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
46 BÜRO İŞLERİ 218******** Emrullah ÖZTÜRK 0539 ***** 06.03.2018 13:05 FATİH BAŞHEKİMLİK
47 BÜRO İŞLERİ 473******** Ezgi YUMUŞ 0541 ***** 06.03.2018 13:10 FATİH BAŞHEKİMLİK
48 BÜRO İŞLERİ 125******** Fatma DOĞAN 0507 ***** 06.03.2018 13:15 FATİH BAŞHEKİMLİK
49 BÜRO İŞLERİ 213******** Gonca ERTÜRK 0543 ***** 06.03.2018 13:20 FATİH BAŞHEKİMLİK
50 BÜRO İŞLERİ 426******** Gözde Can CEYLAN 0539 ***** 06.03.2018 13:25 FATİH BAŞHEKİMLİK
DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ 07/03/2018 TARİHLİ SINAV TAKVİMİ
S.NO İŞİN NİTELİĞİ TC KİMLİK NO ADI SOYADI TELEFON NUMARASI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV SALONU
1 BÜRO İŞLERİ 154******** Aykut AKMAN 0506 ***** 07.03.2018 09:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
2 BÜRO İŞLERİ 508******** Ayla ÇAĞLAN 0530 ***** 07.03.2018 09:05 FATİH BAŞHEKİMLİK
3 BÜRO İŞLERİ 305******** Fati KARAYOL 0549 ***** 07.03.2018 09:10 FATİH BAŞHEKİMLİK
4 BÜRO İŞLERİ 140******** Hatice ERZİNCANLI 0507 ***** 07.03.2018 09:15 FATİH BAŞHEKİMLİK
5 BÜRO İŞLERİ 689******** Hüseyin KARACABAY 0544 ***** 07.03.2018 09:20 FATİH BAŞHEKİMLİK
6 BÜRO İŞLERİ 593******** Kübra Meram AYDIN 0551 ***** 07.03.2018 09:25 FATİH BAŞHEKİMLİK
7 BÜRO İŞLERİ 285******** Leyla TOPÇU 0536 ***** 07.03.2018 09:30 FATİH BAŞHEKİMLİK
8 BÜRO İŞLERİ 107******** Mehmet MADEN 0505 ***** 07.03.2018 09:35 FATİH BAŞHEKİMLİK
9 BÜRO İŞLERİ 241******** Mejnun AGSU 0546 ***** 07.03.2018 09:40 FATİH BAŞHEKİMLİK
10 BÜRO İŞLERİ 463******** Memnune ÇINAR 0505 ***** 07.03.2018 09:45 FATİH BAŞHEKİMLİK
11 BÜRO İŞLERİ 617******** Mesut KORKMAZ 0507 ***** 07.03.2018 09:50 FATİH BAŞHEKİMLİK
12 BÜRO İŞLERİ 495******** Murat ÖZTÜRK 0553 ***** 07.03.2018 09:55 FATİH BAŞHEKİMLİK
13 BÜRO İŞLERİ 131******** Naile GÜNEN OĞUZ 0545 ***** 07.03.2018 10:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
14 BÜRO İŞLERİ 146******** Neslihan KARATAŞ 0542 ***** 07.03.2018 10:05 FATİH BAŞHEKİMLİK
15 BÜRO İŞLERİ 114******** Nurhan KUBAT 0553 ***** 07.03.2018 10:10 FATİH BAŞHEKİMLİK
16 BÜRO İŞLERİ 109******** Nuriye KÖROĞLU 0507 ***** 07.03.2018 10:15 FATİH BAŞHEKİMLİK
17 BÜRO İŞLERİ 127******** Onur BARAN 0536 ***** 07.03.2018 10:20 FATİH BAŞHEKİMLİK
18 BÜRO İŞLERİ 448******** Rahşan İSMAİLVELİOĞLU 0532 ***** 07.03.2018 10:25 FATİH BAŞHEKİMLİK
19 BÜRO İŞLERİ 300******** Seda ARICI 0553 ***** 07.03.2018 10:30 FATİH BAŞHEKİMLİK
20 BÜRO İŞLERİ 157******** Sefa GÖZÜBÜYÜK 0554 ***** 07.03.2018 10:35 FATİH BAŞHEKİMLİK
21 BÜRO İŞLERİ 280******** Sema AKTEMUR 0546 ***** 07.03.2018 10:40 FATİH BAŞHEKİMLİK
22 BÜRO İŞLERİ 192******** Sermin ŞEN 0533 ***** 07.03.2018 10:45 FATİH BAŞHEKİMLİK
23 BÜRO İŞLERİ 142******** Semra CERİT 0546 ***** 07.03.2018 10:50 FATİH BAŞHEKİMLİK
24 BÜRO İŞLERİ 153******** Sevil KARACAN 0543 ***** 07.03.2018 10:55 FATİH BAŞHEKİMLİK
25 BÜRO İŞLERİ 182******** Sevil ÜNAL 0544 ***** 07.03.2018 11:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
26 BÜRO İŞLERİ 423******** Şükran KAR 0505 ***** 07.03.2018 11:25 FATİH BAŞHEKİMLİK
27 BÜRO İŞLERİ 211******** Tuğba KÜNÇ 0545 ***** 07.03.2018 11:30 FATİH BAŞHEKİMLİK
28 BÜRO İŞLERİ 467******** Tülay ALBAYRAK 0533 ***** 07.03.2018 11:35 FATİH BAŞHEKİMLİK
29 BÜRO İŞLERİ 166******** Yakup ÖZKAN 0536 ***** 07.03.2018 11:40 FATİH BAŞHEKİMLİK
30 BÜRO İŞLERİ 397******** Yasemin YAZICI 0530 ***** 07.03.2018 11:45 FATİH BAŞHEKİMLİK
31 BÜRO İŞLERİ 115******** Yasemin KAYHAN 0553 ***** 07.03.2018 11:50 FATİH BAŞHEKİMLİK
32 BÜRO İŞLERİ 459******** Yavuz COŞKUN 0533 ***** 07.03.2018 11:55 FATİH BAŞHEKİMLİK
33 BÜRO İŞLERİ 399******** Yeliz YAMAN 0543 ***** 07.03.2018 12:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
34 BÜRO İŞLERİ 378******** Yeşim IŞIK 0507 ***** 07.03.2018 12:05 FATİH BAŞHEKİMLİK
35 BÜRO İŞLERİ 399******** Zehra ONAYCI 0506 ***** 07.03.2018 12:10 FATİH BAŞHEKİMLİK
36 BÜRO İŞLERİ 181******** Aycan TERZİOĞLU 0555 ***** 07.03.2018 12:15 FATİH BAŞHEKİMLİK
37 BÜRO İŞLERİ 354******** Ayten ATALAY 0505 ***** 07.03.2018 12:20 FATİH BAŞHEKİMLİK
38 BÜRO İŞLERİ 590******** Elem KOÇAK 0553 ***** 07.03.2018 12:25 FATİH BAŞHEKİMLİK
39 BÜRO İŞLERİ 109******** Emine BAŞAL 0537 ***** 07.03.2018 12:30 FATİH BAŞHEKİMLİK
40 BÜRO İŞLERİ 470******** Fatma YILMAZ KÖYBAŞI 0554 ***** 07.03.2018 12:35 FATİH BAŞHEKİMLİK
41 BÜRO İŞLERİ 137******** Gül KARAKUŞ 0543 ***** 07.03.2018 12:40 FATİH BAŞHEKİMLİK
42 BÜRO İŞLERİ 109******** Habeş YEŞİLYURT 0542 ***** 07.03.2018 12:45 FATİH BAŞHEKİMLİK
43 BÜRO İŞLERİ 397******** İlayda YILDIZ 0541 ***** 07.03.2018 12:50 FATİH BAŞHEKİMLİK
44 BÜRO İŞLERİ 236******** İlknur TAMER 0507 ***** 07.03.2018 12:55 FATİH BAŞHEKİMLİK
45 BÜRO İŞLERİ 147******** Kahraman VAROL 0535 ***** 07.03.2018 13:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
46 BÜRO İŞLERİ 499******** Kemal SARI 0537 ***** 07.03.2018 13:05 FATİH BAŞHEKİMLİK
47 BÜRO İŞLERİ 457******** Mehtap KIR 0554 ***** 07.03.2018 13:10 FATİH BAŞHEKİMLİK
48 BÜRO İŞLERİ 117******** Merve PARLAK 0554 ***** 07.03.2018 13:15 FATİH BAŞHEKİMLİK
49 BÜRO İŞLERİ 457******** Ayşe YÜCE 0544 ***** 07.03.2018 13:20 FATİH BAŞHEKİMLİK
50 BÜRO İŞLERİ 376******** Hülya ÜNLÜ ÖLÇAY 0551***** 07.03.2018 13:25 FATİH BAŞHEKİMLİK


DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ 08/03/2018 TARİHLİ SINAV TAKVİMİ
S.NO İŞİN NİTELİĞİ TC KİMLİK NO ADI SOYADI TELEFON NUMARASI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV SALONU
1 BÜRO İŞLERİ 131******** Ayşe KARAÇAY 0553 ***** 08.03.2018 09:00 FATİH BAŞHEKİMLİK
2 BÜRO İŞLERİ 484******** Canan SEÇEN 0544 ***** 08.03.2018 09:05 FATİH BAŞHEKİMLİK
3 BÜRO İŞLERİ 105******** Meryem ŞANLI 0553 ***** 08.03.2018 09:10 FATİH BAŞHEKİMLİK
4 BÜRO İŞLERİ 434******** Mustafa ÇAĞLAN 0530 ***** 08.03.2018 09:15 FATİH BAŞHEKİMLİK
5 BÜRO İŞLERİ 107******** Nazlı DEMİRCİ 0506 ***** 08.03.2018 09:20 FATİH BAŞHEKİMLİK
6 BÜRO İŞLERİ 102******** Nermin GEDİKKAYA 0535 ***** 08.03.2018 09:25 FATİH BAŞHEKİMLİK
7 BÜRO İŞLERİ 451******** Pınar GENÇTURK 0544 ***** 08.03.2018 09:30 FATİH BAŞHEKİMLİK
8