FATİH YERLEŞKE

POLİKLİNİKLER
Dahiliye , çocuk   ,genel cerrahi, ortopedi ,kulak-burun-boğaz (kbb),  fizik tedavi ,göz, kardiyoloji, üroloji, nöroloji, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları ,göğüs cerrahisi, cildiye, gastroenteroloji, kalp damar cerrahi ,ağrı polikliniği, kadın doğum, anestezi, plastik cerrahi, intaniye, psikiyatri

VARDİYA POLİKLİNİKLERİ İÇİN SIRA VERME İŞLEMİ SAAT 16:00 DA BAŞLAMAKTADIR

KLİNİKLER (SERVİSLER)

Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji Servisi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Plastik Cerrahi, Göğüs Cerrahi, Kardiyovasküler (KVC) servisi, Ortopedi Servisi, Yoğun Bakım Ünitesi.

AMELİYATHANE

Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Beyin Cerrahi, Plastik Cerrahi, Kardiyovasküler (KVC) Cerrahi, Ortopedi branşlarında ameliyatlar yapılmaktadır.

TETKİK ÜNİTELERİ

EKG, Eforlu EKG, EKO, Holter, SFT (Solunum Fonksiyon Testi), EEG (Elektro Enselografi), ENDOSKOPİ, KOLONOSKOPİ, BRONKOSKOPİ, NST, ODİYOMETRİ (Yetişkin İşitme Testi)

RADYOLOJİ (Görüntüleme Merkezi)

Direkt Röntgen, Ultrasonografi(USG), İ.V.P, Renkli Doppler, Kemik Dasitometre(KMD), Tomografi, MR Hastanemizde PACS ( Bilgisayarda Görüntüleme Sistemi) kullanılmaktadır.